Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố các Quyết định về công tác cán bộ

  16:20 07/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4306

  Chiều ngày 7/5/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các Quyết định chỉ định, kiện toàn Bí thư Đảng bộ Văn phòng Học viện; Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý đào tạo và Bí thư Chi bộ Nhà Xuất bản Lý luận chính trị. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  Dự lễ công bố, có tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng bộ Văn phòng Học viện, Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, Chi bộ Vụ Quản lý đào tạo và Chi bộ Nhà Xuất bản Lý luận chính trị.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Quyết định

  Thừa ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện công bố 04 Quyết định về việc chỉ định, kiện toàn chức danh Bí thư Đảng bộ và Chi bộ các đảng bộ và chi bộ cơ sở. Cụ thể:

  - Quyết định chuẩn y, kiện toàn đồng chí Trương Công Đắc, Chánh Văn phòng Học viện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Văn phòng Học viện, nhiệm kỳ 2015-2020.

  - Quyết định chỉ định đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

  - Quyết định chuẩn y, kiện toàn đồng chí Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020.

  - Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Nhà xuất bản Lý luận chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên

  Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được nhận Quyết định, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, các quyết định chỉ định, kiện toàn chức danh Bí thư Đảng bộ và Chi bộ các đảng bộ và chi bộ cơ sở trên được thực hiện theo Quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị 35 của Bộ  Chính trị về tổ chức Đại hội đảng các cấp theo xu hướng nhất thể hóa, người đứng đầu đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị.

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao sự hóa thân, vào cuộc của các đồng chí được nhận Quyết định trên cương vị thủ trưởng đơn vị. Mặc dù có độ trễ nhất định so với các Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị nhưng đồng chí Hoàng Phúc Lâm tin tưởng, với những quyết định chỉ định, kiện toàn ngày hôm nay, việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của các đơn vị sẽ tập trung thống nhất, có một tiếng nói chung trong lãnh đạo cấp ủy để chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Thay mặt các đồng chí vừa nhận Quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Anh, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ xin hứa sẽ sớm thích nghi với công việc mới, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cán bộ, lãnh đạo các đơn vị.

  Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh rất đặc biệt, đơn vị mới, công việc mới, con người mới và đặc biệt là hiện nay đang phải gấp rút chuẩn bị các điều kiện có liên quan để tiến tới Đại hội Chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội toàn Học viện vào tháng 8/2020, đồng chí Hoàng Anh mong muốn vẫn tiếp tục nhận đợc sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; mong nhận được sự cộng đồng trách nhiệm, sự chia sẻ, hợp tác của các đồng chí đảng viên./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội