Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  10:20 17/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2982

  Chiều ngày 16/4/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

  Dự buổi Lễ có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng; đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Dân quân tự vệ, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự Quận Cầu giấy; đại diện các đơn vị chức năng, các viện chuyên ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo và Ban Chỉ huy quân sự các Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, đại diện lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng đã công bố và trao các Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Theo Quyết định, miễn nhiệm 06 đồng chí giữ các chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự Học viện (đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Chỉ huy trưởng; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Chính trị viên; đồng chí Nguyễn Vũ Lưu, Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Đức Hoàn, Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Phạm Tất Thắng, Chính trị viên phó) và bổ nhiệm 06 đồng chí giữ các chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự Học viện (đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, giữ chức Chỉ huy trưởng; đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Học viện, giữ chức Chính trị viên; đồng chí Trương Công Đắc, Chánh Văn phòng Học viện, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Viện Kinh tế chính trị học, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phòng Bảo vệ, Văn phòng Học viện, giữ chức Chính trị viên phó).

  Thiếu tướng Lương Quang Cương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm vào Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng trân trọng cảm ơn các đồng chí vừa được miễn nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua, góp phần không nhỏ vào những kết quả nổi bật mà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và quân sự thời gian qua.

  Chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm trên cương vị mới, Thiếu tướng Lương Quang Cương nhấn mạnh, trong những năm tới để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự Học viện phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, đặc biệt là Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Chiến lược quốc phòng, quân sự, Chiến lược an ninh quốc gia…; (2) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc Phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương để tham mưu  lãnh đạo, chỉ đạo tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện với thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhất là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự, cán bộ làm công tác quốc phòng ở các cấp để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; (3) Phối hợp với cơ quan tổ chức liên quan thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, làm tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đảng viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là học viên; (4) Thường xuyên củng cố, kiện toàn, và xây dựng lực lượng tự vệ của Học viện vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức; (5) Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị định số 72-NĐ/CP của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động của dân quân tự vệ thực hiện nền nếp chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của pháp luật.

  Thiếu tướng Lương Quang Cương phát biểu tại buổi Lễ

  Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng tin tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ nghiên cứu đầy đủ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn về công tác quốc phòng - quân sự và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan để tham mưu “đúng, trúng, hiệu quả” cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác quân sự - quốc phòng nói chung và công tác tự vệ nói riêng.

  Cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Quận Cầu Giấy cũng như các đơn vị có liên quan, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn, trong thời gian tới, các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ Học viện tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Chỉ huy quân sự Quận Cầu Giấy, Bộ Tư lệnh Thủ đô và đặc biệt là Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc Phòng trong việc chỉ đạo, xây dựng các phương án tác chiến, phòng thủ, các phương án hoạt động hàng năm để lực lượng dân quân tự vệ cơ quan thực sự là đơn vị vững mạnh trên địa bàn.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, với chủ trương của Đảng là phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ đất nước từ khi nước chưa lâm nguy, công tác dân quân tự vệ, công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân từ củng cố về tổ chức, đến xây dựng các kế hoạch, hoạt động tại Học viện được đảm bảo thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật như Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ....

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm trong thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ của Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, thực hiện nghiệm quy định 4 tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”, đảm bảo vừa giữ nghiêm an toàn ,an ninh, trật tự của cơ quan, vừa thực hiện hiện quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn với tinh thần này, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự Học viện và các Học viện trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai tốt vào trong các hoạt động cụ thể để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và của toàn hệ thống Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Học viện nhiệm kỳ trước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác.

  Cơ cấu tổ chức của Học viện gồm 33 đơn vị, trong đó có 10 đơn vị chức năng, 18 viện nghiên cứu, giảng dạy và thông tin xuất bản, 5 học viện trực thuộc. Toàn hệ thống Học viện biên chế khoảng 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Khu vực đóng quân của Học viện được phân bổ trên cả nước với Trung tâm Học viện đóng tại quận Cầu giấy, Hà Nội; Học viện Chính trị khu vực I đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền đóng tại quận Cầu giấy, Hà Nội; Học viện Chính trị khu vực II đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực III đóng tại thành phố Đà Nẵng; Học viện Chính trị khu vực IV đóng tại thành phố Cần Thơ./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội