TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị

    Chiều ngày 6/5/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đối với TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội