TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Kinh tế

    Sáng ngày 03/9/2020 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Kinh tế cho PGS,TS Bùi Văn Huyền. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội