TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện

    Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, Kế hoạch số 261/KH-HVCTQG ngày 19-6-2018 về Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 262 /KH-HVCTQG ngày 19-6-2018 Triển khai xây dựng quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 28/6/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

  • Công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Thông tin khoa học

    Chiều ngày 25/5/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội