TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

    Chiều ngày 20/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho PGS,TS Trương Hồ Hải. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – cán bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

    Chiều ngày 20/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường. Dự buổi lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; và toàn thể cán bộ, công chức, viện chức Vụ Kế hoạch – Tài chính.

  • Công bố Quyết định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ của Văn phòng Học viện.

    Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sau một thời gian tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chiều ngày 05/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và công tác cán bộ đối với Văn phòng Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội