TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Những hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 01- 02-3/2006

    *Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh *Tổ chức thành công buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu và mừng thọ 80 tuổi cho 22 đồng chí nhân dịp Tết Bính Tuất *Quyết định thôi giữ chức vụ cho  03 đồng chí *Quyết định bổ nhiệm 09 đồng chí: trong đó 01 đồng chí cấp Viện trưởng; 01 đồng chí cấp Vụ; 04 đồng chí cấp trưởng phòng và 03 đồng chí cấp phó trưởng phòng

  • Những hoạt động chính trong công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 6 - 2006

    * Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức - Cán bộ Học viện năm học 2005 - 2006. * Trình Ban Giám đốc Học viện thực hiện khen thưởng Huân chương bậc cao cho 24 đồng chí. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định thành lập Phòng Quản lý Ký túc xá thuộc Văn phòng Học viện. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định cử 07 cán bộ đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh, thời hạn là 01 năm

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội