TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 8/2006

  * Quyết định Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Bộ môn Phương pháp giảng dạy Lý luận chính trị. * Quyết định để 05 đồng chí thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kể từ 01/9/2006. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 36 đồng chí. * Điều động nội bộ dồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ Viện Thông tin khoa học, về nhận công tác tại Viện Văn hóa và phát triển thuộc Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 10-11- 12/2006

  *Thành lập Hội đồng thi tuyển cán bộ trẻ;Hội đồng thi tuyển cán, bộ, công chức, viên chức; Ban Giám sát Chương tình Học bổng Úc. * Ra quyết định nhận sổ hưu cho 10 đồng chí * Ra quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí cấp Vụ; 26 đồng chí cấp Phòng, Ban * Ra quyết định cử đi đào tạo: 07 đồng chí đi học NCS và 12 đồng chí đi học cao học  

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 10/ 2005

  * Thành lập Vụ Kế hoạch - Tài chính từ 01/10/2005. * Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị trực thuộc Bộ Tài chính, về làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Học viện từ 01/10/2005. * Tiếp nhận và  bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng ban Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, về làm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính Học viện, từ 01/10/2005. * Tiếp nhận đồng chí Hoàng Anh Hoàng, Trưởng phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về làm Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính - Ngân sách, Vụ Kế hoạch - Tài chính Học viện, từ 01/10/2005.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 11 năm 2005

  *Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Ngân, giảng viên chính Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện  CTQG Hồ Chí Minh, làm Phó viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện. *Điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, giảng viên chính Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện, về làm Phó vụ trưởng Vụ Các trường chính trị thuộc Học viện. *Bổ nhiệm TS Phạm Hồng Chương, Phó viện trưởng kiêm Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng, giữ chức Phó viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng.

 • Một số hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 12 năm 2005

  * Tiến sĩ Ngô Kim Ngân thôi giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo sau đại học, điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Học viện. * Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện, điều động và bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị thuộc Học viện. * Tiếp nhận mới và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, làm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Kế toán và quyết toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Học viện.

 • Những hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 01- 02-3/2006

  *Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh *Tổ chức thành công buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu và mừng thọ 80 tuổi cho 22 đồng chí nhân dịp Tết Bính Tuất *Quyết định thôi giữ chức vụ cho  03 đồng chí *Quyết định bổ nhiệm 09 đồng chí: trong đó 01 đồng chí cấp Viện trưởng; 01 đồng chí cấp Vụ; 04 đồng chí cấp trưởng phòng và 03 đồng chí cấp phó trưởng phòng

 • Những hoạt động chính trong công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 6 - 2006

  * Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức - Cán bộ Học viện năm học 2005 - 2006. * Trình Ban Giám đốc Học viện thực hiện khen thưởng Huân chương bậc cao cho 24 đồng chí. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định thành lập Phòng Quản lý Ký túc xá thuộc Văn phòng Học viện. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định cử 07 cán bộ đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh, thời hạn là 01 năm

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội