TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Một số hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 12 năm 2005

    * Tiến sĩ Ngô Kim Ngân thôi giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo sau đại học, điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Học viện. * Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện, điều động và bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị thuộc Học viện. * Tiếp nhận mới và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, làm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Kế toán và quyết toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Học viện.

  • Những hoạt động chính trong công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 01- 02-3/2006

    *Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh *Tổ chức thành công buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu và mừng thọ 80 tuổi cho 22 đồng chí nhân dịp Tết Bính Tuất *Quyết định thôi giữ chức vụ cho  03 đồng chí *Quyết định bổ nhiệm 09 đồng chí: trong đó 01 đồng chí cấp Viện trưởng; 01 đồng chí cấp Vụ; 04 đồng chí cấp trưởng phòng và 03 đồng chí cấp phó trưởng phòng

  • Những hoạt động chính trong công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 6 - 2006

    * Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức - Cán bộ Học viện năm học 2005 - 2006. * Trình Ban Giám đốc Học viện thực hiện khen thưởng Huân chương bậc cao cho 24 đồng chí. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định thành lập Phòng Quản lý Ký túc xá thuộc Văn phòng Học viện. * Trình Ban Giám đốc ra quyết định cử 07 cán bộ đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh, thời hạn là 01 năm

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội