TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Tạp chí Lý luận chính trị

    Chiều ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Tạp chí Lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị dự và chủ trì buổi lễ.

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh

    Chiều ngày 10/11/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh. Dự Lễ công bố có PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học

    Sáng ngày 23/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học đối với PGS,TS Đinh Ngọc Giang, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội