TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

    Chiều 08/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ.

  • Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

    Chiều ngày 08/10 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho đồng chí Hoàng Anh Hoàng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự, có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Học viện, và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Vụ Kế hoạch – Tài chính.

  • Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I

    Sáng ngày 29/6/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho PGS.TS Hoàng Văn Hoan và PGS.TS Lê Thị Thục.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội