TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học

  Chiều ngày 24/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học cho đồng chí Đặng Quang Định. Dự buổi lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Triết học; TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Triết học.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra Học viện

  Chiều ngày 11/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Thanh tra cho TS Tạ Văn Nam. Dự lễ và chủ trì buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Ban Thanh tra Học viện.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển

  Sáng ngày 6/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho TS Nguyễn Tiến Thư. Dự lễ và chủ trì buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ; cán bộ, công chức, viên chức Viện Văn hóa và Phát triển, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin.

 • Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

  Chiều ngày 20/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho PGS,TS Trương Hồ Hải. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – cán bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội