TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

    Chiều ngày 28/5/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm công tác chuyên môn đối với PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội