TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  • Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I

    Sáng ngày 29/6/2018, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho PGS.TS Hoàng Văn Hoan và PGS.TS Lê Thị Thục.

  • Hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện

    Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, Kế hoạch số 261/KH-HVCTQG ngày 19-6-2018 về Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 262 /KH-HVCTQG ngày 19-6-2018 Triển khai xây dựng quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 28/6/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội