Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Viện Thông tin khoa học

  16:11 24/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3447

  Chiều ngày 24/4/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Viện Thông tin khoa học.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học; TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên đơn vị.

  Thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sau một thời gian tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Viện Thông tin khoa học từ có 6 phòng trực thuộc hiện có 2 phòng trực thuộc là Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện và Phòng Tạp chí – Bản tin.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng Viện Thông tin khoa học

  Thực hiện kiện toàn lãnh đạo cấp phòng thuộc Viện Thông tin khoa học, tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Tổ chức – Cán bộ đã công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân giữ chức Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện; đồng chí Nguyễn Thị Ánh và đồng chí Lưu Quang Đà giữ chức Phó Trưởng phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện; Phùng Thị Việt Hà giữ chức Trưởng phòng Tạp chí – Bản tin; đồng chí Trình Trần Phương Anh và đồng chí Lò Thị Phương Nhung giữ chức Phó Trưởng phòng Tạp chí – Bản tin từ tháng 4/2019. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

                                    PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí vừa được nhận Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và mong muốn các đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị, xứng đáng với sự tin tưởng và kỷ vọng của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện; lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin khoa học./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội