Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

  09:20 30/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2897

  Sáng ngày 30/8/2019, Học viện Chínnh trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh cho PGS,TS Đỗ Xuân Tuất. Dự lễ có TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ đã công bố Quyết định bổ nhiệm PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí.

  Thay mặt lãnh đạo Học viện, đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ Trương Công Đắc đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Tạp chí 

  Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh được xuất bản trên cơ sở nâng cấp Đặc san nghiên cứu Hồ Chí Minh do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nghiên cứu, xuất bản trong nhiều năm qua. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí là nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiêu biểu của Đảng và Nhà nước; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Trần Minh Trưởng trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân lực cho hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh. Để Tạp chí có thể thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đồng chí Trần Minh Trưởng đề nghị tân Tổng Biên tập phải quán triệt tôn chỉ, mục đích và khẳng định sắc thái của Tạp chí; Tổ chức triển khai Tạp chí sâu sắc về nội dung, đẹp về hình thức và đem đến cho bạn đọc sự tin cậy thực sự; tạo sự đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, và say mê đóng góp của cán bộ, viên chức trong toàn Viện và của đội ngũ cộng tác viên, để tập hợp, quy tụ những bài viết chất lượng cho Tạp chí.

                                                   PGS,TS Trần Minh Trưởng phát biểu tại buổi lễ

  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuất, Tổng Biên tập Tạp chí, trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ý thức về vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí hứa sẽ nối tiếp truyền thống và thành quả của các thế hệ đi trước xây dựng và phát triển Tạp chí xứng đáng là địa chỉ nghiên cứu lý luận tin cậy, trở thành diễn đàn nghiên cứu không chỉ của Viện, của Học viện mà còn là diễn đàn của toàn thể giới nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ.

  Tác giả: BT&Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội