Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Học viện Chính trị khu vực III.

  11:48 20/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1658

  Chiều ngày 18/6/2020, tại Học viện Chính trị khu vực III (thành phố Đà Nẵng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Học viện Chính trị khu vực III.

  Dự Lễ công bố và trao quyết định có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thuộc Học viện; Các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III.

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định giao PGS,TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc điều hành giữ chức Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Quyết định bổ nhiệm PGS,TS Lê Văn Đính, Trưởng Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và Quyết định bổ nhiệm 03 chức danh khác, bao gồm: Bổ nhiệm TS Nguyễn Mậu Linh, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bổ nhiệm TS Nguyễn Văn Hào, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Xây dựng Đảng giữ chức Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Bổ nhiệm ThS Võ Trung Tịnh, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm kể từ tháng 6 năm 2020.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi Lễ

  Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, chúc mừng Học viện Chính trị khu vực III đã kiện toàn được ban lãnh đạo trước thềm Đại hội Đảng bộ Học viện và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo Học viện cần giữ vai trò ở các vị trí của mình, là trung tâm đoàn kết, hạt nhân đoàn kết, tập hợp, phát huy được trí tuệ của tất cả cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Học viện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt, cần tập trung vào 3 nhiệm vụ cơ bản: Đổi mới và nâng cao nội dung chương trình đào tạo của tất cả các hệ lớp, trọng tâm là hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, cùng với đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước; Đổi mới công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, trước hết là đội ngũ giảng viên vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực, vừa có uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết của Trung ương; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hiện đại hóa mô hình quản trị thông minh, áp dụng công nghệ mới nhất vào công tác giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện góp phần vào sự nghiệp phát triển của Học viện Chính trị khu vực III nói riêng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung. 

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho PGS,TS Đoàn Triệu Long

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS, TS Đoàn Triệu Long, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III thay mặt cho các đồng chí vừa được nhận quyết định bổ nhiệm chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ của Học viện Chính trị khu vực III một cách sâu sắc, quyết liệt và kịp thời để Học viện Chính trị khu vực III kiện toàn được ban lãnh đạo trước thềm Đại hội Đảng; tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức viên chức Học viện Chính trị khu vực III. Đồng thời, bày tỏ xúc động và tự hào đón nhận quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cho rằng đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Giám đốc Học viện tin tưởng giao phó.

  Để có thể hoàn thành tốt nhất trọng trách mới, nhiệm vụ mới, vai trò mới, PGS,TS Đoàn Triệu Long mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức viên chức Học viện Chính trị khu vực III và hứa sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, giao phó của Giám đốc Học viện.

  Tác giả: BBT dẫn tin từ www.hcma3.hcma.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội