Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Viện Triết học.

  15:06 23/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2238

  Sáng ngày 23/6/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Viện Triết học.

  Dự Lễ công bố và trao quyết định có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Triết học.

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định:

  • Quyết định về về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm công tác chuyên môn kể từ tháng 5/2020 đối với GS,TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học.
  • Quyết định giao điều hành Viện Triết học cho PGS,TS Đặng Quang Định, Phó Viện trưởng Viện Triết học.
  • Quyết định bổ nhiệm TS Trần Sỹ Dương giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Triết học, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

  Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định đây là buổi lễ đầy ý nghĩa, là việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo đơn vị; chúc mừng Viện Triết học đã kiện toàn được ban lãnh đạo.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng đồng chí Trần Văn Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị Viện trưởng Viện Triết học trong 10 năm qua và khẳng định: Trên mọi cương vị công tác, GS,TS Trần Văn Phòng luôn khẳng định là cán bộ giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, mẫn cán, có nhiều sáng kiến góp phần vào xây dựng và phát triển Viện trở thành đơn vị hàng đầu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện; đặc biệt trong việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ lãnh đạo kế cận có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc. Trên bình diện Học viện, GS,TS Trần Văn Phòng là nhân tố quan trọng trong những chuyển hướng, đổi mới toàn diện các mặt công tác của Học viện trong những năm gần đây, qua đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng yếu của Học viện, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và tư vấn chính sách.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong thời gian tới khi chuyển sang tập trung làm công tác chuyên môn, trên cương vị Uỷ viên thường trực Hội đồng Khoa học Học viện, đồng chí Trần Văn Phòng sẽ có những đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác nghiên cứu khoa học của Học viện; góp phần nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, các báo cáo khoa học trình Trung ương của Học viện, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, bằng kinh nghiệm công tác, đồng chí Trần Văn Phòng sẽ tiếp tục chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ để các đồng chí cán bộ lãnh đạo kế nhiệm tiếp tục phát huy tốt truyền thống của đơn vị, xây dựng Viện trở thành 1 tập thể đoàn kết, có những đóng góp hiệu quả trong sự phát triển của Học viện. Đồng thời, tiếp tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các nhà khoa học trong lĩnh vực triết học cho hệ thống Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đồng chí Trần Văn Phòng

  Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đặng Quang Định và Trần Sỹ Dương, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng các đồng chí đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của tập thể cán bộ, viên chức đơn vị. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đặt ra, yêu cầu các đồng chí – những người được đào tạo cơ bản, có quá trình trưởng thành và phát triển gắn liền với Viện, phải biết kế thừa và phát huy truyền thống, xây dựng Viện Triết học trở thành đơn vị đoàn kết, phát triển, là hạt nhân của giới nghiên cứu triết học trong Học viện nói riêng, cả nước và của nhiều thế hệ nghiêncứu triết học nói chung. Muốn vậy, các đồng chí phải trở thành hạt nhân của đoàn kết, công tâm, trách nhiệm và hóa thân vì công việc, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận, đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng yếu của Học viện đặc biệt trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đặng Quang Định và Trần Sỹ Dương

  Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, các thế hệ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Viện Triết học và toàn thể cán bộ, giảng viên Viện Triết học đã tin tưởng, ủng hộ, đồng hành, chia sẻ, giúp đồng chí hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ trên các cương vị công tác, đặc biệt trong 10 năm qua; trân trọng cảm ơn  sự ủng hộ, hợp tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong toàn Học viện. Trở về với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Trần Văn Phòng khẳng định sẽ tiếp thu và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đồng chí Giám đốc Học viện giao phó; cùng tập thể, xây dựng Viện Triết học tiếp tục trở thành đơn vị đoàn kết, thống nhất, xứng đáng với vị trí, chức năng và sự tin tưởng, kỳ vọng của tổ chức.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS Đặng Quang Định, Phó Viện trưởng điều hành Viện Triết học trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của tập thể đơn vị. Ý thức về vinh dự, trách nhiệm công việc sắp tới, PGS,TS Đặng Quang Định xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Viện trở thành đơn vị đoàn kết, đầu ngành trong giảng dạy, nghiên cứu triết học của Học viện; mở rộng sự ảnh hưởng đối với ngành triết học trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố của cả nước. Tiếp tục giữ vững truyền thống, xây dựng tập thể vững mạnh; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian tới.

  Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, PGS,TS Đặng Quang Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Ban Giám đốc Học viện; sự phối hợp công tác của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo Viện qua các thời kỳ; sự đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ của tập thể cán bộ viên chức Viện Triết học

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Trần Sỹ Dương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của tập thể đơn vị. Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự ủng hộ, tin tưởng của đồng chí đồng nghiệp.

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội