Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  17:51 03/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3863

  Chiều ngày 2/7/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự buổi lễ có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Học viện; cùng toàn thể cán bộ, công chức Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với đồng chí Lê Thị Song Lam, Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán và chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp đối với đồng chí Đỗ Thị Hường, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Lê Thị Song Lam

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp cho đồng chí Đỗ Thị Hường

  Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Văn phòng Học viện đã được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý; chúc mừng đồng chí Lê Thị Song Lam và đồng chí Đỗ Thị Hường đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo và đồng nghiệp đơn vị tín nhiệm ủng hộ. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Lê Thị Song Lam và đồng chí Đỗ Thị Hường ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới sẽ nắm bắt công việc được phân công, đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Học viện, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy và tập thể đơn vị.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện và tập thể cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Song Lam và đồng chí Đỗ Thị Hường

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị trên cương vị là Phó Chánh Văn phòng Học viện, đồng chí Lê Thị Song Lam cần có tầm nhìn rộng và bao quát hơn, từ đó làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Học viện. Đối với đồng chí Đỗ Thị Hường, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc mong muốn đồng chí phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nhất là trong điều kiện Văn phòng Học viện đang có những đổi mới mạnh mẽ về công tác hành chính, tổng hợp. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc tin tưởng, với sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Học viện và sự cố gắng, nỗ lực của hai đồng chí mới được bổ nhiệm, trong thời gian tới Văn phòng Học viện chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tích hơn trong công tác được Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện giao phó.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Song Lam, tân Phó Chánh Văn phòng Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện; sự quan tâm, ủng hộ của tập thể Lãnh đạo Văn phòng; sự đồng hành, chia sẻ của các thế hệ cán bộ, công chức Phòng Tài chính - Kế toán, nơi đồng chí đã có 17 năm gắn bó và cống hiến. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Thị Song Lam khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu cùng ban lãnh đạo Văn phòng xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện trong triển khai các hoạt động chung của Học viện. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thị Hường, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Thường vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện đã tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định bản thân sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tham mưu, hành chính, tổng hợp.

  Tác giả: M.H & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội