Thông báo số 536-TB/HVCTQG về kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chính năm 2020

  17:06 21/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4700

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội