Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin

  15:45 09/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1610

  Sáng ngày 9/10/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

  Dự Lễ công bố và trao quyết định có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, công chức Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Trung tâm).

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định:

  - Quyết định bổ nhiệm TS Trần Quang Diệu giữ chức Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; thời gian giữ chức vụ là 05 năm, thời gian điều hành theo quy định hiện hành;

  - Quyết định bổ nhiệm TS Bùi Kim Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Quang Diệu và đồng chí Bùi Kim Thanh

  Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Trung tâm sau gần 2 năm thành lập (11/2018-10/2020) đã chính thức được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc biểu dương và đánh giá cao các kết quả Trung tâm đã đạt được trong 2 năm qua, nhất là trong điều kiện cơ cấu tổ chức bộ máy mới và chưa có người đứng đầu về mặt chính quyền nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm đã đoàn kết nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và báo chí, truyền thông của Học viện. Trong đó, đồng chí Trần Quang Diệu thực hiện điều hành đơn vị và đồng chí Bùi Kim Thanh trong gần hai năm qua đã luôn gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp với các cán bộ, công chức, giảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

  Với việc chính thức kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phát huy hơn nữa vai trò, chức năng quản lý hệ thống đối với lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn hệ thống Học viện, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tạo ra những tác động tích cực to lớn của công nghệ thông tin với công tác quản lý điều hành của Học viện trên mọi lĩnh vực, từ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học đến công tác thanh tra, kế hoạch - tài chính…; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản để làm tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công nghệ thông tin và hoạt động báo chí, truyền thông của hệ thống Học viện, đáp ứng được sự kỳ vọng, sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Trần Quang Diệu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện; sự ủng hộ, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ; sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

  Với trọng trách là người đứng đầu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, đồng chí Trần Quang Diệu xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cộng đồng trách nhiệm, không ngừng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể cấp ủy, cán bộ, công chức, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; báo chí, truyền thông; giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đặc biệt trong xây dựng mô hình quản trị học viện thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên của Trung tâm; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực xây dựng Trung tâm phát triển toàn diện, bền vững.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quang Diệu và đồng chí Bùi Kim Thanh

  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Quang Diệu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo của đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, giảng viên của Trung tâm.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Bùi Kim Thanh bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc nhất trước những giá trị cao quý của Học viện trong hơn 70 năm qua; trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện, trao cơ hội để đồng chí có thể trưởng thành và đóng góp hiệu quả hơn trong công việc; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí đồng nghiệp ở những đơn vị từng công tác và gắn bó (Viện Thông tin khoa học, Văn phòng Học viện); sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể cấp ủy và đồng chí đồng nghiệp tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên Trung tâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quang Diệu và đồng chí Bùi Kim Thanh

  Trên cương vị mới, đồng chí Bùi Kim Thanh xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi để hoàn thành tốt công việc được giao; đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể phát triển, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào thành công chung của Học viện. Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Bùi Kim Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự phối hợp cộng tác của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện; sự đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ của tập thể cán bộ, công chức Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin./.

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội