Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

  14:26 02/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3465

  Sáng 02/4/2021 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị cho đồng chí Nguyễn Mậu Tuân. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị đối với đồng chí Nguyễn Mậu Tuân kể từ ngày 01/3/2021, thời hạn giữ chức vụ 05 năm.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện trao quyết định bổ nhiệm lại cho đồng chí Nguyễn Mậu Tuân

  PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

  Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS,TS Dương Trung Ý chúc mừng đồng chí Nguyễn Mậu Tuân đã nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự tín nhiệm, ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Nhà xuất bản Lý luận chính trị tiếp tục được kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, PGS,TS Dương Trung Ý đề nghị, trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Mậu Tuân tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo cùng Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tạo dựng được một nền tảng vững chắc, đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị. 

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mậu Tuân trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị tại Học viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Ý thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm được giao, cùng những yêu cầu đặt ra trước mắt, đồng chí khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà xuất bản ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan có vai trò quan trọng trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tác giả: Đức Mạnh, Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội