Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

  20:52 21/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5606

  Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với  PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

  Dự Lễ công bố về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS,TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS,TS. Lê Thị Thục, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Ury viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ; Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu giáo chức; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

  Thừa lệnh Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ

  Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý của đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh trong nhiệm kỳ vừa qua trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa Học viện Chính trị khu vực I vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện đổi mới toàn diện đối với công tác đào tạo, đẩy mạnh quản lý hệ thống, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, giữ vững và phát huy bản sắc Trường Đảng. GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu sau khi được bổ nhiệm lại, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh cần triển khai chương trình hành động với lộ trình cụ thể, tiếp tục phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo và điều hành; tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh của Học viện trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I giữ vững khối đoàn kết, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng giao phó.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm, tin tưởng và quyết định tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với đồng chí; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I đã ủng hộ đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục tín nhiệm trong nhiệm kỳ này.

  Trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức lực và trí tuệ để hiện thực hóa sứ mệnh, xây dựng tầm nhìn, chiến lược, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt quy định nêu gương, kế thừa, phát huy truyền thống và những thành tựu mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, kiên định thực hiện các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu phụng sự cao nhất cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm và đoàn kết thống nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, làm sâu sắc hơn bản chất trường Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu, phát triển lý luận và tư vấn chính sách, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên lên tầm cao mới, tăng cường kết nối hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

  Tác giả: BBT biên tập từ www.hcma1.hcma.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội