Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học

  15:01 08/07/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4926

  Chiều ngày 7/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

  Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin khoa học.

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các Quyết định: Quyết định thôi kiêm nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với đồng chí PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với TS Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa và trao Quyết định thôi kiêm nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Thông tin khoa học đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hải.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

  Phát biểu giao nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hải nhận trọng trách mới, chúc mừng Viện Thông tin khoa học đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý. 

  Trên cương vị mới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hải cần phát huy tinh thần công tâm, khách quan, tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị; cùng tập thể cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị tiếp nối truyền thống, xây dựng Viện Thông tin khoa học tiếp tục là một tập thể đoàn kết, phát huy được trí tuệ khả năng của từng cán bộ, từng vị trí, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của Học viện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu, quản lý nguồn tài nguyên, các công trình tài liệu của Học viện một cách khoa học. Xây dựng Viện trở thành đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo cán bộ thư viện, đưa ra những cách làm hay, mới cho Thư viện của các trường chính trị. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Học viện mong muốn cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin khoa học tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao phó.

  Tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện kiêm Viện trưởng Viện Thông tin khoa học trong thời gian qua. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị, vị trí công tác nào PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị chức năng, các viện nghiên cứu chuyên ngành đối với công tác cán bộ của Viện Thông tin khoa học, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hải đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ để đảm nhận trọng trách mới. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo Học viện và đồng nghiệp tại đơn vị. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định với tư cách người đi trước sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi, hỗ trợ đồng chí tân Viện trưởng Viện Thông tin khoa học Nguyễn Mạnh Hải hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

  Toàn cảnh buổi Lễ

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự hướng dẫn trực tiếp của đồng chí Viện trưởng tiền nhiệm - PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, sự tín nhiệm, tin yêu của tập thể lãnh đạo, công chức Viện Thông tin khoa học.

  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo mà đồng chí Giám đốc Học viện giao, nhận thức sâu sắc yêu cầu, trách nhiệm công việc trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, tập thể cán bộ Viện Thông tin khoa học, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải khẳng định sẽ quán triệt Chiến lược phát triển Học viện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin khoa học chăm lo phát triển đội ngũ đảm bảo số lượng, cơ cấu, chú trọng chất lượng, ưu tiên xây dựng cơ sơ vật chất theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, không ngừng nỗ lực, cầu thị, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo quản lý, năng lực chuyên môn, chủ động tích cực, tiên phong, gương mẫu, công tâm, trong mọi hoạt động của đơn vị, giữ gìn và phát huy những thành quả, nét đẹp truyền thống của Viện trong gần 60 năm qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống Học viện, sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng Viện ngày càng phát triển của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Viện Thông tin khoa học.

  Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và TS Nguyễn Mạnh Hải

  Lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Thông tin khoa học tặng hoa chúc mừng PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và TS Nguyễn Mạnh Hải

  Tác giả: Mạnh Thắng, Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội