Thông báo số 702 - TB/HVCTQG về danh sách đăng ký chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp năm 2021 tại Trung tâm Học viện

  20:51 12/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3805

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội