Công bố Quyết định kiện toàn Chi ủy Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

  17:06 25/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4172

  Sáng ngày 25/11/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc kiện toàn Chi ủy Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi Lễ.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Huyền

  Dự Lễ công bố có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện; tập thể cấp ủy, lãnh đạo và đảng viên Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Thừa ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện công bố Quyết định bổ sung đồng chí Trần Thị Huyền, đảng viên, giảng viên chính Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tham gia Chi ủy Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng đồng chí Trần Thị Huyền đã được tín nhiệm bổ sung kiện toàn vào Chi ủy Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu cá nhân đồng chí Trần Thị Huyền và tập thể cấp ủy Chi bộ phải là hạt nhân đoàn kết, trước hết là trong tập thể cấp ủy, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ, trở thành một tập thể đoàn kết thống nhất. Trong sinh hoạt Chi bộ, phải quán triệt tinh thần nghiêm túc, đảm bảo thực hành dân chủ, kỷ cương pháp chế, phải cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bằng chương trình hành động của cấp ủy Chi bộ Viện vào trong những công việc cụ thể, giao cho các cá nhân trực tiếp phụ trách, đôn đốc triển khai, hàng năm kiểm điểm đánh giá thường xuyên.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định, trong quá trình chuyển giao thế hệ hiện nay, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tin tưởng cá nhân đồng chí Trần Thị Huyền, tập thể cấp ủy, Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nói riêng, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Huyền trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và xin hứa sẽ nghiêm túc nỗ lực, phấn đấu vì sự đoàn kết thống nhất của chi ủy, chi bộ, vì sự phát triển của đơn vị, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Trần Thị Huyền mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự giúp đỡ, cộng tác, đồng hành và tạo điều kiện của các đồng chí trong Cấp ủy và Chi bộ Viện để xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. của tập thể cấp ủy, đảng viên Chi bộ./.

  Tác giả: Đức Mạnh & M.H

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội