TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

  • Hà Nội công bố mức xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

    Căn cứ các văn bản: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10/2020 của UBND Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

  • Khai báo y tế bằng mã QR code theo hướng dẫn của Bộ Y tế

    Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR code này hỗ trợ các địa phương trong cả nước trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn, trong phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm: Công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng... đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội