Môi trường và không gian làm việc ở Học viện ? Từ 11/12/2017 - 14/12/2019

1. Ý kiến của bạn về môi trường và không gian làm việc tại Học viện???

Hài lòng ( Rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ..)
Chấp nhận được
Không hài lòng (Chật, nóng nực, không sạch sẽ, bố trí không khoa học,...)