Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức? Từ 12/12/2017 - 30/12/2018

1. Bạn có hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ trong Học viện????

Hài lòng ( Hòa nhã, niềm nở, nhiệt tình,...)
Chấp nhận được
Không chấp nhận được(Thiếu hòa nhã, khó chịu, hướng dẫn sơ sài khó hiểu, ăn mặc thiếu lịch sự...)