Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi năm 2020

  08:42 12/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1710

  Thực hiện Kế hoạch số 1072-KH/HVCTQG ngày 19/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII; căn cứ Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2020, từ ngày 21 đến ngày 24/4/2020, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020.

  Thí sinh tham gia phần thi giảng

  Tham gia Hội thi cấp trường có 14 thí sinh đến từ các khoa, phòng, trong đó 12 thí sinh là giảng viên khối lý luận, 02 thí sinh là giáo viên khối ngoại ngữ - tin học. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực, cố gắng cao của các khoa, phòng, trung tâm, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, giáo viên, Hội thi đã tổ chức thành công tốt đẹp.

  Thực hiện Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 1269-QĐ/HVCTQG ngày 13/3/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), thí sinh tham dự 03 nội dung thi: thi viết, thi giảng và soạn giáo án. Ở phần thi viết, thí sinh thể hiện sự nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển về triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Các bài viết đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng với việc liên hệ thực tiễn tổ chức thực hiện tại tỉnh, địa phương, cơ sở, đặc biệt là tại trường, gắn với vị trí, vai trò của giảng viên.

  Phần thi soạn giáo án, các thí sinh lựa chọn soạn giáo án để giảng trong thời gian 4 tiết. Kết quả đã có 100% theo đúng mẫu quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kết hợp với slide trình chiếu. Giáo án dự thi đã xác định được rõ mục đích, yêu cầu; các tài liệu nghiên cứu phục vụ soạn giảng; phân chia thời gian, xác định phương pháp cho từng nội dung bài giảng. Hầu hết giáo án đều có tính cập nhật cao, gắn lý luận với thực tiễn những chỉ đạo của Tỉnh về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế. Một số giáo án có hình ảnh tư liệu minh họa sinh động, phù hợp với nội dung bài giảng.

  Phần hấp dẫn nhất của Hội thi là nội dung thi giảng. Các thí sinh đều thể hiện bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin khi thể hiện phần thi. Trình bày bài giảng lôgic, khoa học, chặt chẽ, linh hoạt kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại, tăng cường tương tác với học viên, phát huy tính chủ động, sự tham gia của người học, thực hiện tốt phương châm “lấy người học là trung tâm”. Một số giảng viên đã sử dụng rất tốt các phương tiện hiện đại với các phương pháp truyền thống, sử dụng cả một số minh họa thực tiễn để truyền tải nội dung, tạo sự hấp dẫn, tránh nhàm chán trong giờ học.

  Ban Giám hiệu trường trao danh hiệu và tặng hoa cho các thí sinh đạt danh hiệu tại Hội thi 

  Bế mạc Hội thi, 14/14 thí sinh tham dự đều được công nhận Giảng viên dạy giỏi, 03 giảng viên được tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc. Kết quả Hội thi cũng là cơ sở để Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh chọn cử những giảng viên đạt thành tích cao tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế từ Hội thi cấp trường, lãnh đạo trường và lãnh đạo các khoa, phòng tiếp tục bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp giảng dạy, tác phong của người giảng viên... , góp phần chuẩn bị tâm thế tốt nhất để giảng viên nhà trường tham dự Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc.

  Tác giả: Khánh Phương, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội