TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

  • Hội nghị Tổng kết công tác tài chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

    Chiều ngày 24/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tài chính năm 2018 của hệ thống Học viện. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà Xuất bản lý luận chính trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; các dự án, lãnh đạo các Vụ chức năng cùng toàn thể cán bộ làm công tác tài chính của Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội