Nhận lời mời của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong các ngày từ 07-12/4/2019, Ban Quản lý Dự án "Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào" do đồng chí Bounthi Kheuamisay, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học (,Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào), Phó Trưởng Ban Quản lý dự án làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 07/4/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Sáng ngày 09/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Diễn giả tại Hội nghị: TS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Chiến lược thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ.

Ngày 06/4/2019, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 05/4/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Kon Tum.

Ngày 03/4/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Sơn La.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tháng 9/1949 – tháng 9/2019), trong 2 ngày 30/3 và 31/3/2019, Viện Triết học đã tổ chức chuyến đi “Về nguồn” tại Thái Nguyên và Tuyên Quang, do GS,TS Trần Văn Phòng – Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Sáng nay (8/3/2019), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.