TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • Hội nghị giao ban công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019

    Ngày 03/7/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của Văn phòng Học viện, các Học viện Chính trị khu vực II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà Xuất bản lý luận chính trị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Dự án Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, Đề án nhân quyền, Văn phòng Chương trình KX02/16-20 cùng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội