TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • Viện Thông tin khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022)

    Sáng ngày 22/9/2022, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội