TIN TỨC - SỰ KIỆN

  • Đại hội Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024

    Thực hiện Kế hoạch số 204-KH/BCHTW-HLGVN ngày 28/6/2018, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024); căn cứ Hướng dẫn số 361/HLGVN ngày 26/11/2018 của Ban Chỉ đạo Đại hội XIII, Hội Luật gia Việt Nam, Hướng dẫn Về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp tỉnh, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024); được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 25/5/2019, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội