Thông báo số 376-TB/HVCTQG về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

  17:05 05/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2904

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tổ chức các lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 cho các chuyên ngành (phụ lục kèm theo). Thời gian từ ngày 08/6/2020-30/6/2020.

  Tác giả: Vụ QLĐT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội