Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ban, bộ ngành Trung ương và địa phương Việt Nam tìm hiểu về Samsung toàn cầu tại Hàn Quốc

  15:26 15/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2512

  Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2019 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, từ ngày 30/9 -08/10/2019, Đoàn cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam gồm 31 thành viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương do PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

  Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ Chương trình Tìm hiểu Samsung toàn cầu (VOSP) lần thứ 5, nghiên cứu về chủ đề“Quản trị trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

  Tại Hàn Quốc, Đoàn công tác đã được nghe các bài thuyết trình của các nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc, Tập đoàn Samsung cũng như được thăm quan, khảo sát thực tế tại các cơ sở đào tạo nhân lực, nhân tài của Tập đoàn Samsung, Đại học Sungkyunkwan, Đại học quốc gia Seoul. thăm và tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Làng mới (Saemaul Undong) của Hàn Quốc;…

  Chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc của Đoàn công tác đã giúp hiểu rõ hơn về hoạt động đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân của Tập đoàn Samsung, hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao, về hiệu quả của việc gắn kết giữa đào tạo và sử dụng, giữa nhà trường và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và trải nghiệm thực tiễn về vai trò, ảnh hưởng và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, về quản trị thông minh đổi mới, sáng tạo để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý và giải quyết công việc của mỗi một thành viên trong quá trình công tác.

  Chuyến công tác đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Samsung. 

  Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác:

                                             Đoàn thăm và làm việc tại Viện Phát triển nguồn nhân lực

  Đoàn trao đổi nghiệp vụ tại Viện Nhân tài của Samsung Điện tử

  Tác giả: Tin, ảnh: Đoàn công tác

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội