Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

  11:15 02/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1881

  Sáng ngày 2/6/2020, Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

  Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; đồng chí Nguyễn Tiến Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển.

  Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Bùi Phương Đình, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dù có nhiều thay đổi lớn về tổ chức, bộ máy và nhân sự trong chi ủy và lãnh đạo Viện, Chi ủy và Chi bộ Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và Viện đã được củng cố và làm sâu sắc hơn trên cơ sở sự đoàn kết thống nhất trong chi ủy, giữa chi ủy và lãnh đạo viện, từ đó tạo lập bầu không khí và môi trường văn hóa mang tính đồng thuận cao hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Công tác kiện toàn cấp ủy và xây dựng chi bộ đã góp phần củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ, hàng năm chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong bối cảnh nhiều thay đổi về đội ngũ cán bộ khoa học và đào tạo, Chi bộ và lãnh đạo Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo năm, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng yếu về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo lập những điều kiện cần thiết để Chi bộ và Viện vững chắc bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

  Đồng chí Bùi Phương Đình báo cáo chính trị trình Đại hội

  Để đạt được những kết quả trên, Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển rút ra năm bài học kinh nghiệm: một là sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, văn hóa trường Đảng, đề cao vai trò lãnh dạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm chính trị của tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; hai là mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên phải chịu sự giám sát kiểm tra thường xuyên và định kỳ của tổ chức Đảng, sự giám sát của cán bộ, đảng viên và quần chúng; ba là sự thống nhất và hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành cần dựa trên các nguyên tắc xây dựng Đảng và quy định của Đảng ủy và Học viện về cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị; bốn là thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, yêu cầu về sinh hoạt chi ủy và chi bộ, xây dựng và củng cố môi trường văn hóa Chi bộ và Viện lành mạnh; năm là chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ khoa học, đào tạo và quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

  Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển phấn đấu xây dựng Chi bộ thành một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; trung thành với sự nghiệp đổi mới; đổi mới sáng tạo trong hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo Viện Xã hội học và Phát triển thành đơn vị nghiên cứu giảng dạy uy tín trong hệ thống Học viện và cả nước về lĩnh vực xã hội học và quản lý phát triển xã hội. Về mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của Viện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Phó Giám đốc Học viện bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trong hai năm gần đây. Nhấn mạnh bề dày truyền thống và những đóng góp của Viện Xã hội học và Phát triển trong 30 năm xây dựng và phát triển, cùng những khó khăn, thách thức của Viện hiện nay, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng, Phó Giám đốc Học viện mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục thi đua, tiếp nối, kế thừa lịch sử vẻ vang của Viện, hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Xã hội học và Phát triển (1990-2020).

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy và Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: i) bám sát hơn nữa vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để từ đó xác định rõ định hướng, tầm nhìn, giá trị, bản sắc của Viện Xã hội học và Phát triển; ii) xây dựng chi ủy, chi bộ và đơn vị thật sự đoàn kết, đồng thuận, chủ động hóa giải mọi mâu thuẫn nội bộ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo nên sức mạnh tập thể; iii) ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đủ về số lượng, cao về chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra để vừa khắc phục tình trạng hẫng hụt về cán bộ, giảng viên hiện nay, vừa nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy; iv) quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Học viện, cũng như với các đối tác quốc tế nghiên cứu về xã hội học và phát triển; v) quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của từng cán bộ, đảng viên để nắm bắt từ sớm tâm tư, tình cảm, làm tốt công tác tư tưởng, công tác xây dựng đơn vị.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025

  Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học và Phát triển đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí Bùi Phương Đình, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Chi Ủy viên. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và góp ý hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như góp ý vào các văn kiện quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội