Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng năm 2020

  10:50 24/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2144

  Sáng ngày 23/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng năm 2020”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Học viện và 5 điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị trực thuộc; các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện. 

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng, đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, cập nhật, cụ thể hóa việc triển khai Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn phù hợp với đặc thù công việc, vị trí việc làm nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích. 

  Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Học viện kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về thi đua, khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ; tạo căn cứ, tiền đề cho việc đánh giá tổng kết năm được chính xác, đúng người, đúng việc. 

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS Ngô Hải Anh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo quy định chung về khen thưởng; một số điểm mới trong các văn bản ban hành về công tác thi đua, khen thưởng; Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017; những nội dung về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 của Học viện (dự thảo), v.v…

  Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

  Thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện nhấn mạnh một số nội dung căn bản trong các văn bản hướng dẫn, đánh giá xếp loại cán bộ công chức hiện nay, chỉ rõ những điểm cần lưu ý trong thực tiễn triển khai tại đơn vị, đảm bảo khen đúng, thưởng xứng.

  Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện mang lại hiệu quả thiết thực, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu việc triển khai phải bám sát nội dung Nghị định số 91/2017, Thông tư số 12/2019/TT-BNV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 3; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Học viện giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2020-2025 để vận dụng phù hợp với đặc thù Học viện.

  Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 của Học viện; chia sẻ các kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt công tác bình xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội