Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

  18:43 02/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1683

  Sáng ngày 01/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

  PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia đối với Học viện trong suốt thời gian qua và trong việc thu xếp, tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện.

  Đây là hoạt động bồi dưỡng để góp phần thực hiện tốt Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao, chuẩn hóa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

  Để lớp học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thời gian để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, thời gian đào tạo theo quy định.

  Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.

  Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội