Hội nghị góp ý đề án “Đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân”

  15:24 22/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6250

  Chiều ngày 22/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý đề án “Đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án dự và chủ trì Hội nghị.

  Cùng dự có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính; các chuyên gia, các nhà khoa học, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

  PGS,TS Lê Văn Lợi chủ trì Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, trước yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng các yêu cầu mới được đặt ra, ngày 10/5/2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1842 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị.

  PGS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng tham vấn, lập Dự thảo Đề án. Vì vậy, PGS,TS Lê Văn Lợi mong muốn, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ các điểm cần chú ý trong Dự thảo Đề án để Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan liên quan, tạo sự đồng thuận, thống nhất, sớm trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt.

  Các đại biểu góp ý tại Hội nghị

  Báo cáo khái quát các nội dung của Dự thảo Đề án, đồng chí Đậu Tuấn Nam, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã trình bày một bức tranh tương đối toàn diện về căn cứ chính trị, pháp lý và căn cứ thực tiễn để xây dựng Đề án, thực trạng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và những vấn đề đặt ra về đào tạo giảng viên lý luận chính trị hiện nay; nguyên tắc xây dựng Đề án, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, các hoạt động, giải pháp thực hiện của Đề án; tiến độ và công tác tổ chức, phối hợp triển khai Đề án…

  Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phân tích chi tiết, cụ thể hơn các nội dung trên, nhất là thực trạng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và đào tạo giảng viên lý luận chính trị của hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay. Từ đó, cùng làm rõ các vấn đề đang đặt ra và thống nhất cao việc đào tạo giảng viên lý luận chính trị bài bản là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo sự thống nhất và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đồng thời kịp thời thay thế, bổ sung cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị sẽ nghỉ chế độ trong 5-10 năm tới; đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn hệ thống chính trị; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có chất lượng cao và các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện có của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Các đại biểu góp ý tại Hội nghị

  Tác giả: Mạnh Thắng & L.H

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội