HỌC VIỆN TRỰC THUỘC VÀ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  • Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Chính trị khu vực III lần thứ IV (2020-2025)

    Sáng ngày 30/5/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020-2025). Hội nghị tổng kết, đánh giá những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, đồng thời, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện.

  • Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần V (2020-2025)

    Sáng ngày 21/5/2020, Học viện Chính trị khu vực II long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần V, giai đoạn 2020-2025. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2020-2025, kịp thời biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

  • Hội nghị điển hình tiên tiến Học viện Chính trị khu vực IV giai đoạn 2015-2020

    Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025, được sự thống nhất của Ban Giám đốc Học viện, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ngày 18/5/2019, Học viện Chính trị khu vực IV đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.