Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

  10:11 04/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1146

  Chiều 28/12, tại Hội trường D nhà Hành chính Trung tâm A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra và một số đơn vị chức năng của Học viện.

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Hội nghị có PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lương Khắc Hiếu, Nguyên Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo  Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,  các đồng chí trưởng, phó các đơn vị chức năng trực thuộc Giám đốc Học viện, giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp của Nhà trường.

  Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

  Theo đó, trong năm 2018, Học viện đã  tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là công tác cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có những chuyển biến tích cực; uy tín của nhà trường đối với xã hội được nâng lên, số lượng tuyển sinh đại học chính qui tăng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao. Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mở thêm các ngành đào tạo mới. Tháng 9 năm 2018, Nhà trường đã đạt tiêu chuẩn đánh giá ngoài và được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo. Những kết quả đó có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp hiệu quả của các cấp ngành, địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, nhất là sự ổn định về tư tưởng, tổ chức, đời sống trong cán bộ, viên chức và người lao động; tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm được phát huy trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo và những thách thức mới đang đặt ra đối với Nhà trường, cần có sự nỗ lực quyết tâm hành động thiết thực, hiệu quả hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra.Trong trình bày báo cáo Tổng kết, PGS,TS Trương Ngọc Nam đã nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nhà trường cần triển khai thực hiện trong năm 2019, đó là:

  - Tiếp tục phát huy bản sắc của trường Đảng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên, học viện, sinh viên thiết thực thúc đẩy nhiệm vụ chính trị nhà trường.

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ mới.

  - Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ then chốt của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ các mặt hoạt động, lấy nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy quá trình hội nhập làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

  - Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ các đơn vị gắn với xác định vị trí việc làm đối với cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, tài chính; tạo tiền đề phát triển một cách vững chắc, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Nhà trường.

  - Tăng cường công tác quản lý - điều hành, đổi mới các thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin; đẩy mạnh hiện đại hóa đồng bộ hóa cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng công sở, môi trường thân thiện văn minh phục vụ các hoạt động và đời sống của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong năm 2018 trên các mặt công tác; đặc biệt là công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng đã được thực hiện nghiêm túc và có sự chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng.

  Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo chí, truyền thông và công tác tư tưởng của Đảng;  xác định  rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm tới, tiếp tục phát huy tốt vị thế một trường Đảng, đồng thời là một trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; tiếp tục nỗ lực phần đấu thi đua lập nhiều thành tích chào mừng  kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tổng kết Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ  tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có những hướng cụ thể hóa triển khai trong năm học mới. Tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong năm mới; phấn đấu lập nhiều thành tích  để góp phần vào thành thành tích chung của toàn hệ thống, hướng tới chào mừng 70 thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Sau gần 3 tiếng diễn ra nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai  nhiệm vụ năm 2019  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết thúc, thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất , quyết tâm cao của các đại biểu tham dự Hội nghị./.

  Tác giả: www.ajc.hcma.vn