Báo cáo chuyên đề “Quan hệ Mỹ - Triều Tiên và những tác động, ảnh hưởng của các quốc gia liên quan”

  10:54 25/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1053

  Chiều 20/3/2019, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Quan hệ Mỹ - Triều Tiên và những tác động, ảnh hưởng của các quốc gia liên quan” cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thông qua hệ thống truyền hình nội bộ. PGS,TS Phạm Thái Việt, Tham tán Chính trị, Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tham dự và trực tiếp báo cáo chuyên đề.

                                                      PGS,TS Phạm Thái Việt báo cáo chuyên đề

  Tại buổi báo cáo, PGS,TS Phạm Thái Việt trao đổi một số nội dung liên quan đến lịch sử quan hệ ngoại giao của Mỹ và Triều Tiên; các quốc gia liên quan có tác động, ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Triều Tiên; phân tích về diễn biến, kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trong thời gian gần đây.

                                                                Toàn cảnh buổi báo cáo

  Thông qua các nội dung báo cáo, học viên đã kịp thời nắm bắt được những thông tin có trọng tâm, trọng điểm về quan hệ Mỹ - Triều Tiên và những tác động ảnh, hưởng của các quốc gia liên quan, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố các quan điểm chính trị đúng đắn.

  Một số hình ảnh học viên nghe báo cáo tại các điểm cầu truyền hình nội bộ:

  Theo www.hcma1.hcma.vn 

  Tác giả: Minh Hằng dẫn