Báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  09:02 23/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1216

  Chiều ngày 21/4, Học viện Chính trị khu vực II đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cho các giảng viên và học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung, với chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Buổi báo cáo do PGS, TS. Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo.

                                                 Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

  Tại buổi báo cáo, PGS, TS. Trần Minh Trưởng khẳng định, Di chúc là một di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn dân tộc. Đọc lại, suy ngẫm, học tập và làm theo Di chúc là việc nên làm thường xuyên đối với mỗi người, nhất là với mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay. Tiếp đó, PGS, TS. Trần Minh Trưởng đã khái quát hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị của bản Di chúc thiêng liêng.

  Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lần đầu tiên vào năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 (trên cùng có ghi “Tuyệt đối bí mật”) gồm 3 trang đánh máy. Đây là bản Di chúc có chữ kí của Người và chữ kí của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1966 và 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có bản viết riêng. Năm 1968, Người viết bổ sung một đoạn gồm 6 trang viết tay. Trong đó, Người viết lại đoạn mở đầu và căn dặn về việc riêng cùng những việc cần làm sau chiến tranh. Ngày 10/5/1969, Người viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc, gồm 1 trang viết tay.

  Di chúc lần đầu tiên được công bố trong Lễ truy điệu của Người (tháng 9/1969). Đến năm 1989, Thông báo số 151-TB/TW Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị khẳng định Di chúc công bố chính thức năm 1969 bảo đảm trung thành với bản gốc của Người. Nội dung chủ yếu dựa theo bản Người viết năm 1965, trong đó đoạn mở đầu là của bản viết năm 1969, đoạn về việc riêng là của bản viết năm 1968. Lúc đầu, vì những lí do nhất định, nên một số vấn đề trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được công bố, như: Việc căn dặn của Người về hỏa táng thi hài; việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi; miễn giảm thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp... Sau đó, trong dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản Di chúc của Người.

  PGS, TS. Trần Minh Trưởng nhấn mạnh những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là:  (1) Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. (2) Về đoàn viên và thanh niên, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. (3) Về nhân dân lao động, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. (4) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. (5) Về phong trào cộng sản thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lí, có tình. (6) Về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. (7) Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, vai trò của mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Đất nước ngày nay đã “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người... Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam hiện nay đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới.

  Kỉ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

  Buổi báo cáo kết thúc chiều cùng ngày./.

  Tác giả: Dẫn tin: Mạnh Thắng