Tọa đàm khoa học “Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội – Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”

  15:19 13/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2016

  Sáng ngày 7/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức tọa đàm khoa học với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào với chủ đề: “Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội – Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”

  Tham dự buổi tọa đàm, về phía Trường Chính trị - Hành chính Savannakhet có đồng chí ThS Phu-khảu Sỉ-hả-vông, Phó Giám đốc, cùng các thành viên trong đoàn; về phía Học viện Chính trị khu vực III có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III. Buổi tọa đàm do TS Vũ Anh Tuấn và ThS Phu-khảu Sỉ-hả-vông đồng chủ trì.

                                                                           Toàn cảnh Tọa đàm

  Với tinh thần khoa học và cởi mở, hai bên đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam và Lào, cũng như kinh nghiệm của mỗi nước trong thời gian qua, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Kinh nghiệm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam; Sinh kế bền vững cho người dân sau tái định cư ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Việt Nam; Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản – Thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam; Bài học kinh nghiệm về việc xây dựng thôn xã phát triển tại tỉnh Savannakhet; Bài học kinh nghiệm về việc xây dựng thôn xã hình thức mới dạng huyện thu nhỏ ở nông thôn tỉnh Savannakhet; Bài học kinh nghiệm về việc xây dựng cán bộ chủ lực cho thôn xã về tư tưởng chính trị hành chính tỉnh Savannakhet.

                                                     Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

  Buổi tọa đàm khoa học giữa Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào là một trong những hoạt động thường xuyên trong Chương trình Quan hệ, hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị khu vực III.

  Theo www.hcma3.hcma.vn

  Tác giả: Minh Hằng dẫn