Tọa đàm khoa học: “Tăng cường và phát huy dân chủ trong Đảng – Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”

  23:48 12/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2591

  Sáng ngày 10/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Tọa đàm khoa học cùng Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc, với chủ đề: “Tăng cường và phát huy dân chủ trong Đảng – Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”.

  Tham dự buổi tọa đàm, về phía Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc có đồng chí Vương Vệ Đông, Phó Hiệu trưởng, cùng các thành viên trong đoàn; về phía Học viện Chính trị khu vực III có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế cùng các nhà khoa học của Học viện. Tọa đàm do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và đồng chí Vương Vệ Đông, Trưởng đoàn Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông – Trung Quốc đồng chủ trì.

  Toàn cảnh tọa đàm

  Từ lý luận và thực tiễn ở các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam và Trung Quốc) cho thấy, việc phát huy dân chủ trong đảng là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chỉ khi thực hiện tốt nhiệm vụ này thì mới giữ vững và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước… Gắn với ý nghĩa này, đồng thời cũng bám sát chủ đề của buổi tọa đàm, các tham luận (như Quá trình nhận thức và phát huy dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam – Thành tựu và kinh nghiệm; Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cải cách hệ thống chính trị của Việt Nam và sự gợi mở của nó; Phát huy dân chủ ở cơ sở - Thành tựu và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam về việc tăng cường và phát huy dân chủ trong Đảng; Sự kế thừa phát triển và sáng tạo của Tập Cận Bình đối với tư tưởng trong “Ba bài đoản văn cũ” của Mao Trạch Đông…) cùng các ý kiến trao đổi giữa các nhà khoa học của hai bên đã cơ bản làm rõ về ý nghĩa và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường và phát huy dân chủ trong Đảng trong thời gian qua.

  Đại diện Ban giám đốc và các nhà khoa học Học viện Chính trị khu vực III chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc.

  Theo www.hcma3.hcma.vn

  Tác giả: Minh Hằng dẫn