Tọa đàm khoa học: “Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo với các địa phương phía Nam”

  09:05 25/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2511

  Sáng ngày 19/9/2019, tại Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: “Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo với các địa phương phía Nam”.

  Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; Ban tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy: Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Cần Thơ; Bà Rịa - Vũng Tàu; Trà Vinh; Bến Tre; Ninh Thuận; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi tọa đàm. Để tọa đàm đạt được kết quả như ban tổ chức mong muốn, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận những nội dung chính: (1) Rà soát quy trình của hoạt động đào tạo nhằm đạt hiệu quả cao trong sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (2) Cách thức huy động nguồn lực cho quá trình đào tạo phải có cơ chế hợp lí, khoa học tránh sự cồng kềnh, lãng phí; (3) Công tác quản lý trong quá trình đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Chính trị khu vực II để đạt hiệu quả cao trong quy trình đào tạo; (4) Đối với Đảng bộ Khối các bộ, ngành Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II cần có những đề xuất phù hợp tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên đủ điều kiện được tham gia học chương trình cao cấp lí luận chính trị.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà phát biểu chỉ đạo Tọa đàm

  Trong báo cáo đề dẫn, PGS,TS Vũ Thị Thanh Xuân khẳng định: Cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị đại diện Ban Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác của Học viện tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo sự ủy quyền, phân công của Giám đốc Học viện (từ thành phố Huế trở vào). Trong đó, đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng được Giám đốc Học viện giao và đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi đơn vị không ngừng phấn đấu nêu cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thường xuyên. Vai trò, hoạt động của Cơ quan đại diện phía Nam trong hai lĩnh vực công tác quan trọng này chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu đã đề ra, sự phối hợp giữa Cơ quan đại diện phía Nam với các đơn vị trực thuộc Học viện và các địa phương phía Nam trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chưa rõ nét và còn bị động.

  Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp, việc tăng cường phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực II với Cơ quan đại diện phía Nam của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam là yêu cầu cấp thiết. Trên cơ sở đó, PGS,TS Vũ Thị Thanh Xuân mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận 2 nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, trao đổi làm rõ những khó khăn, hạn chế, những vấn đề cấp thiết đã và đang được đặt ra cần giải quyết trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo với các địa phương phía Nam; Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm công tác, đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo với các địa phương phía Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của đất nước.

  PGS,TS Vũ Thị Thanh Xuân báo cáo đề dẫn

  Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, cụ thể là: (1) Cải cách quy trình, quy định, thủ tục trong quản lí, phối hợp đào tạo và cử cán bộ đi học; (2) Giải quyết các vướng mắc về giá trị bằng cấp trong các thời kì, đồng thời xem xét lại việc xác nhận tương đương cao cấp lí luận chính trị trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; (3) Thực hiện chặt chẽ quy định về điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí “đầu vào” nhưng giao chỉ tiêu thì cần khảo sát nhu cầu của địa phương, đơn vị, trong đó, đối với Thành phố Hồ Chí Minh cần mở rộng đối tượng được học cao cấp lí luận chính trị; (4) Mở rộng chỉ tiêu cho Đảng ủy khối các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng đối tượng không quy hoạch mà do đặc thù nghề nghiệp (thẩm phán, kiểm sát viên, thanh tra viên) được tham gia học cao cấp lí luận chính trị; (5) Học viện không nên tổ chức học một đợt các lớp tập trung, sẽ gây khó khăn cho địa phương cử cán bộ đi học, đồng thời ảnh hưởng đến số lượng chỉ tiêu và chất lượng chương trình học tập của cơ sở đào tạo; (6) Hệ thống Học viện cần có sự phân cấp hợp lý, phát huy nguồn lực tại chỗ (phát huy vai trò của Cơ quan đại diện phía Nam, Học viện Chính trị khu vực II) trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đơn vị, địa phương.

  Kết luận Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà đánh giá, các ý kiến phát biểu đã phần nào phản ánh đúng tình hình, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ đào tạo, vì vậy có ý nghĩa to lớn về mặt khoa học và thực tiễn. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài chắt lọc và xây dựng bộ kiến nghị theo 2 hướng: Thứ nhất, những kiến nghị theo cách tiếp cận của một đề tài khoa học; Thứ hai, với tư cách là Cơ quan đại diện phía Nam và Học viện Chính trị khu vực II - trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập kiến nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có những chỉ đạo kịp thời, trực tiếp đối với các vụ, viện chuyên ngành nhằm giải quyết thỏa đáng những vướng mắc trong sự phối hợp giữa các đơn vị của hệ thống Học viện với các địa phương phía Nam, nhằm nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

  Tọa đàm khoa học kết thúc sáng cùng ngày./.

  Theo www.hcma2.hcma.vn

  Tác giả: Minh Hằng dẫn