Tọa đàm “Chế độ công vụ của Vương quốc Anh: Qúa trình cải cách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

  11:20 03/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 548

  Ngày 26/9/2019, tại Đà Nẵng, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực III tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Chế độ công vụ của Vương quốc Anh: quá trình cải cách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.

  Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông David Mc Naught, Tham tán Chính trị và kinh tế, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III. Dự Tọa đàm có PGS,TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, cán bộ nghiên cứu các đơn vị thuộc Học viện Chính trị khu vực III, Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và đại diện cán bộ, viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam; 

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Với hai tham luận về "Chuyển đổi số trong cải cách chế độ công vụ, kinh nghiệm của Vương quốc Anh” và “Quy trình hình thành chính sách mở trong cải cách công vụ Vương quốc Anh: Bài học kinh nghiệm”, TS Lewis Lloyd, Viện Nghiên cứu các chủ đề về Chính phủ, Vương quốc Anh đã trình bày khái quát về hệ thống, đặc điểm và chế độ nền công vụ của Anh hiện nay, cùng quá trình cải cách và kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cải cách chế độ công vụ. Đồng thời, TS Lewis Lloyd đã giới thiệu một ví dụ cụ thể của Vương quốc Anh trong cải cách chế độ công vụ là xây dựng và vận hành quy trình hình thành chính sách mở nhằm thu hút được sự tham gia đông đảo của công chúng trong quá trình xây dựng và vận hành chính sách tại Anh. 

  TS Lewis Lloyd, Viện Nghiên cứu các chủ đề về Chính phủ, Vương quốc Anh trình bày tại Tọa đàm

  Tại Tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe các báo cáo về thực tiễn nền công vụ của Việt Nam hiện nay từ PGS,TS Trần Thị Thanh Thủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tham luận về “Chính phủ điện tử và chính phủ số ở Việt Nam” và tham luận “Cải cách chế độ công vụ hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ của Việt Nam: Thực tiễn và một số yêu cầu đặt ra” của TS Nguyễn Thị Linh Giang, Học viện Chính trị khu vực III.

  Trên cơ sở tham chiếu những kinh nghiệm và bài học trong cải cách nền công vụ của Vương quốc Anh vào thực tiễn Việt Nam hiện nay, các học giả, các nhà khoa học tham dự Tọa đàm đã có nhiều ý kiến trao đổi trách nhiệm, thẳng thắn về những mặt được và chưa được của nền công vụ Vương quốc Anh và bài học cho Việt Nam trong quá trình cải cách chế độ công vụ hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ.

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm

  Tác giả: Thu Trang, Vụ HTQT