Báo cáo chuyên đề “Phát triển nền kinh tế số: Những thách thức thể chế”

  14:26 14/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6189

  Sáng 07/11/2019, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Phát triển nền kinh tế số: Những thách thức thể chế” với sự tham gia báo cáo của PGS,TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

  Dự buổi báo cáo có: TS Đỗ Đức Quân, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế chính trị; lãnh đạo các khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, giảng viên tại Học viện quan tâm đến dự.

  Mở đầu buổi báo cáo, PGS,TS Trần Đình Thiên đã nêu các nguyên lý, thực tiễn lịch sử về hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa và nhận diện một số vấn đề quyết định quá trình chuyển đổi, tăng trưởng và phát triển kinh tế, từ đó đưa ra cách tiếp cận với khái niệm về kinh tế số.

  PGS,TS Trần Đình Thiên báo cáo chuyên đề

  Đề cập đến bản chất, đặc trưng của nền kinh tế số, PTS,TS Trần Đình Thiên đã phân tích cụ thể vai trò của nền tảng công nghệ cao; trình độ, sự sáng tạo và nguồn lực mà thông tin là nguồn lực chính trong điều kiện được đảm bảo về sở hữu trí tuệ và vận hành theo cơ chế sáng tạo cá nhân - kết nối toàn cầu, trên nền tảng cơ sở dữ liệu chung khổng lồ với phương thức sử dụng tốc độ cao, logic “nhảy vọt”.

  Theo PGS,TS Trần Đình Thiên, với tầm nhìn để trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu khu vực, nơi thử nghiệm các công nghệ và các mô hình mới với sự tham gia của tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn những giá trị cơ bản của con người, chúng ta cần nhận diện rõ những lợi thế và bất lợi khi xuất phát vào kinh tế số, đồng thời xác định được các thách thức, tận dụng thời cơ với một cách tiếp cận mới và triệt để hơn.

  Thay mặt đơn vị chủ trì, TS Đỗ Đức Quân cảm ơn PGS,TS Trần Đình Thiên đã báo cáo chuyên đề tại Học viện. Buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp, các cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu khoa học tại Học viện đã được tiếp cận với các nội dung mới về “Phát triển nền kinh tế số: Những thách thức thể chế”, từ đó bổ sung, cập nhật kịp thời những thông tin phục vụ cho bài giảng và những nghiên cứu khoa học tại Học viện.

  Theo www.hcma1.hcma.vn

  Tác giả: Minh Hằng dẫn tin từ www.hcma1.hcma.vn