Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

  09:53 12/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2629

  Sáng 10/12/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

  Dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; TS. Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Học viện.

  Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Các đồng chí Phó Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, PGS.TS. Lê Thị Thục, TS. Vũ Văn Hậu; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện.

   Trong bầu không khí trang trọng, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã được nghe: i) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ii) Kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; iii) Báo cáo tài chính năm 2019; iv) Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019. Tham luận của các khoa chuyên môn, các đơn vị chức năng đã nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Học viện trong năm tiếp theo 2020.

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu  

  Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trên tất cả các mặt công tác của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I trong năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm: Một là, tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác; Hai là, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, thực hiện tốt hình mẫu cán bộ trường Đảng, văn hóa trường Đảng giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức, lối sống và cống hiến sáng tạo. Thực hiện tốt Đề án 587 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2019-2030; Ba là, tiếp tục làm tốt công tác Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; triển khai các phong trào thi đua trong toàn Học viện tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bốn là, tiếp tục phát huy và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nền nếp; Năm là, tiếp tục quan tâm, cải thiện nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên, người lao động thuộc Học viện. Đồng chí tin tưởng sang năm 2020, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp nối những thành quả của năm 2019 cùng đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt nhiều thành tích hơn nữa, có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học

  Tại Hội nghị, khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2014- 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,  đồng thời trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018, 2019.

  Cũng tại Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện đã biểu quyết nhất trí 100% vào dự thảo Nghị quyết Hội nghị và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện I) đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí ghi nhận những cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động Học viện I đã có nhiều ý tưởng, cách làm sáng tạo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020 Học viện I cần tập trung vào bốn điểm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một là, tăng cường sự đoàn kết và thực hành dân chủ rộng rãi; Hai là, nâng cao đạo đức cách mạng; Ba là, chăm lo cho đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ kế cận; Bốn là, Học viện cùng quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, sáng kiến để cải thiện và chăm lo lợi ích cho cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2020.

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trao tặng Bằng khen cấp Bộ năm 2018 cho các cá nhân 

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trao tặng Bằng khen cấp Bộ năm 2018 cho các tập thể

  Tác giả: Dẫn tin: Mạnh Thắng