Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

  08:58 18/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 9100

  Sáng ngày 16/12/2019, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Thay mặt Ban lãnh đạo Học viện, PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trên các mặt công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, PGS,TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh những kết quả nổi bật sau:

  Thứ nhất, về công tác tổ chức - cán bộ: Trong năm 2019, Học viện II có nhiều sự thay đổi về công tác tổ chức bộ máy. Thực hiện quy định của Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện II đã chủ động tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về cơ bản, Học viện II đã hoàn thành tốt các nội dung của công tác tổ chức - cán bộ. Việc tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ về thời gian, hiệu quả so với mục tiêu đã đề ra. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường, đổi mới cách làm, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện, có tính chủ động và ổn định hơn trước.

  Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng: Năm 2019, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Học viện II đã triển khai kịp thời, đồng bộ các hệ đào tạo (Cao cấp lý luận chính trị, Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng chức danh, Đại học chính trị văn bằng 2, Cao học), gồm: 14 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 18 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, 05 lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị, tổ chức thi tuyển đầu vào 07 chuyên ngành cao học, 10 lớp bồi dưỡng chức danh, 22 lớp bồi dưỡng dự nguồn và cập nhật kiến thức dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương... Công tác quản lý học viên các lớp tập trung được tổ chức ngày càng chặt chẽ, thông qua nhiều hình thức theo dõi, kiểm tra. Triển khai thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao hiệu quả giảng dạy, như: đánh giá giảng viên sau buổi giảng trên online, lấy phiếu góp ý kiến cho giảng viên, dự giờ theo lịch và đột xuất, cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp thông tin kết quả lấy phiếu đánh giá bài giảng của giảng viên với việc sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị giảng dạy…

  Thứ ba, công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2019, Học viện II tiếp tục triển khai thực hiện: 03 đề tài nhà nước; 06 đề tài, dự án cấp Bộ, nghiệm thu 03 đề tài cấp tỉnh, 19 đề tài cấp cơ sở, 13 đề tài thuộc nguồn kinh phí quỹ phát triển sự nghiệp; đồng thời, tổ chức 04 hội thảo và 01 tọa đàm khoa học, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức 8 hội thảo khoa học. Đặc biệt trong năm 2019, nhân kỷ niệm 70 năm Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II, đã tổ chức thành công các hội thảo lớn: Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo học và Chính sách công”; Hội thảo cấp Bộ “Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”, tổ chức ngày 31/10/201, tại Tỉnh ủy Đồng Nai; Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức và phối hợp trong tổ chức hội thảo ngày càng chuyên nghiệp, có sự phân công công việc khoa học, hợp lý, vì vậy, các hội thảo đều nhận được sự đánh giá cao từ các đơn vị ngoài Học viện II và phía đơn vị phối hợp. Những thành công của việc liên kết trong nghiên cứu khoa học với các địa phương ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín của Học viện II trong khu vực.

  Thứ tư, các hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II. Chào mừng 70 năm truyền thống vẻ vang Trường Đảng miền Nam (1949 - 2019), Học viện II đã xây dựng và triển khai thành công hàng loạt các chương trình, sự kiện, như: Nâng cấp, xây dựng lại khu vực quanh tượng đài Bác Hồ, khu vực đài phun nước, sân Cột cờ trước khu vực Nhà làm việc...

  Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm có giá trị gắn với lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị. Đặc biệt, trong tháng 4/2019, Học viện II tổ chức thành công chuỗi các sự kiện, như: Chương trình Vầng trăng cổ nhạc, chủ đề “Sáng mãi niềm tin”, Hội thi “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Giao lưu thể thao chủ đề: “Tự hào tiếp nối truyền thống 70 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 70 năm Trường Đảng miền Nam (1949-2019)”, Triển lãm sách “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”; tiếp đó, tháng 11/2019, Học viện đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện hướng đến Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đảng miền Nam - Học viện chính trị khu vực II (1949 - 2019), như: Hội diễn Văn nghệ; Chương trình Gala với chủ đề “Ngày trở về”, Tọa đàm “Định hướng và giải pháp phát triển Học viện Chính trị khu vực II”, Khánh thành Khu Di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam tại tỉnh Tây Ninh...

  Có thế nói, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động cũng như sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2019, Học viện II đã tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đạt được những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính; trong triển khai các nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao phó và các mặt hoạt động khác; từng bước hoàn thiện, kiện toàn, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, trên các mặt công tác của Học viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, cần sớm khắc phục.

  PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo các mặt công tác của Học viện II tại Hội nghị

  Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, PGS,TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản, đó là: 1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong các buổi làm việc với đơn vị. Học viện II cần tiếp tục đổi mới, thực hiện các nhiệm vụ công tác với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 2) Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền với tổ chức Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm công khai, dân chủ, thống nhất. 3) Kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo. 4) Tăng cường đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng phối hợp các địa phương, đơn vị, gắn trách nhiệm và khẳng định vị thế trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Tham gia tích cực vào đề án phát triển và các đề tài khác liên quan đến khu vực Nam bộ. 5) Chú trọng phát huy tinh thần, ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí; tích cực, chủ động khai thác các nguồn thu kết hợp chăm lo, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn, hoạt động, xử lý nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm nhằm xây dựng văn hóa trường Đảng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Học viện II đã đạt được trong năm 2019 trên mọi mặt công tác. Đồng chí cho rằng, những kết quả mà Học viện II đạt được trong năm 2019 là hết sức cơ bản, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng. Trong bối cảnh toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang đổi mới rất toàn diện, từ đó đặt ra những thách thức mới cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả khó khăn, thách thức, Học viện II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành trên các mặt công tác.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà cũng nêu lên ba vấn đề cơ bản: Thứ nhất, năm 2020, hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, đồng chí mong muốn Học viện II cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là mở các lớp bồi dưỡng, để góp phần vào sự thành công trong công tác chuẩn bị nhân sự Đảng bộ các cấp ở các tỉnh, thành phía Nam. Thông qua hội thảo, toạ đàm, tư vấn, Học viện II cũng cần tích cực chia sẻ với các Đảng bộ địa phương trong việc hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội; đồng thời, cần chủ động nắm vững những nội dung mới của Văn kiện Đại hội Đảng, kể cả ở giai đoạn dự thảo, để nhanh chóng chuyển tải vào giáo trình giảng dạy, bài giảng, hoạt động nghiên cứu. Thứ hai, Học viện II cần nhận diện rõ hơn nữa vị trí và vị thế, vai trò của mình trên cơ sở xác định đúng chức năng, nhiệm vụ trong tổng thể hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; xử lý hài hòa các mối quan hệ bên trong (bảo đảm tính hệ thống) và bên ngoài, đó là mối quan hệ với các địa phương ở Nam bộ. Thứ ba, Học viện II cần xây dựng lộ trình chuyển giao và thực hiện nhiệm vụ được giao tốt hơn. Để làm tốt điều này, Học viện II cần tăng cường xây dựng lực lượng giảng dạy, nghiên cứu đủ về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng. Trong đó, Học viện II cần kết nối với Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang được triển khai.

  Nhân dịp này, Ban Tổ chức hội nghị đã tiến hành trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 02 cá nhân của Học viện II, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Tác giả: Minh Hằng dẫn tin từ www.hcma2.hcma.vn