Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

  10:03 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3890

  Thực hiện kế hoạch số 04-KH/HVCTKV IV ngày 03/2/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, ngày 18/5/2020, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

  Dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, trường chính trị khu vực Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo Cục Chính trị quân khu IX, Trường Đại học Cần Thơ, Công an Thành phố Cần Thơ, các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà tài trợ. Về phía Học viện Chính trị khu vực IV có PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị khu vực IV và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực IV.

  Báo cáo tổng kết cuộc thi do PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng trình bày đã chỉ rõ mục đích của việc triển khai cuộc thi, kết quả đạt được của Cuộc thi. Báo cáo chỉ rõ, sau hơn 2 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân ở khu vực Tây Nam Bộ và một số địa phương khác, với 830 bài viết. Trên cơ sở thẩm định sơ bộ, Ban Tổ chức đã lựa chọn 252 bài viết để chấm vòng sơ khảo. Từ kết quả chấm vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 35 bài viết để chấm vòng chung khảo. Trên cơ sở kết quả chấm vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã quyết định lựa chọn 23 bài viết thực sự tiêu biểu để trao giải thưởng, gồm 04 giải B; 07 giải C và 12 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng cho người tham gia dự thi cao tuổi nhất và người dự thi nhỏ tuổi nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng cho 03 tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt.

  Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận kết quả và ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời biểu dương sáng kiến của Học viện Chính trị khu vực IV trong việc tổ chức Cuộc thi này. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả của cuộc thi, thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực IV cần thông qua nhiều phương thức khác nhau để sử dụng có hiệu quả nguồn thông tin, dữ liệu và các bài viết dự thi có chất lượng trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và công tác tuyên truyền, qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW.

  Một số hình ảnh Lễ Tổng kết:

  PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa cho Ban giám khảo 

  NGƯT.TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trao giải khuyến khích cho các thí sinh

  PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện IV và TS Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Học viện IV trao giải C cho các thí sính 

  PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và​ PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giải B cho các thí sinh

  Tác giả: Theo www.hcma4.hcma.vn