Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”

  08:03 17/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3140

  Ngày 16/6/2020, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng, những vấn đề đang đặt ra hiện nay và phương hướng, giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Hội thảo được diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhận thức sâu sắc hơn và tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của báo chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, Hội thảo cũng là dịp để các học giả gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vai trò của báo chí cách mạng tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.  

  Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Bbiên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; PGS,TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đến từ Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội và một số cơ quan, tổ chức, trường đại học trên địa bàn Hà Nội và các nhà khoa học có bài tham luận tại Hội thảo.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tham dự Hội thảo có PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Phó Cchủ tịch Hội đồng Trường; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

  Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tham luận tại Hội thảo

  Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: "Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ thực trạng vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam trong thời gian tới. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí để báo chí phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đồng thời, Hội thảo còn là cơ sở quan trọng để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực báo chí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó". 

  Báo cáo tại Hội thảo, PGS,TS Lưu Văn An cho biết: Hiện, cả nước có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 Báo; 648 Tạp chí; 23 Cơ quan báo chí điện tử độc lập. Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh – truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, việc phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được như kỳ vọng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và  Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư đều khẳng định việc phát huy vai trò báo chí, của các cơ quan truyền thông trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế.

  Hội thảo đã nhận được 70 bài tham luận và nhiều ý kiến góp ý trao đổi trực tiếp của các nhà khoa học. Các tham luận và các ý kiến trao đổi đã khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí trong thời gian qua đã góp phần làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả.

  Đặc biệt, báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời lượng đáng kể với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ nhân dân góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều bài báo có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến; phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo nên những áp lực đủ mạnh để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

  Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cho rằng việc phát huy vai trò báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Nguyên nhân là do một số tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí đôi khi chưa theo kịp sự phát triển; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức của một số nhà báo còn hạn chế; trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cơ quan liên  quan trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đồng bộ, nhịp nhàng;...  

  Các đại biểu và Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

  Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Để phát huy tối ưu vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới thì sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan báo chí với các cơ quan liên quan; nhà báo phải chủ động học tập lý luận chính trị, nghiên cứu các Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại; cần phải chú ý nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về báo chí để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn./.

  Tác giả: Biên tập và dẫn tin từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền