Hội thi Giảng viên giỏi Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

  16:52 10/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4043

  Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HVCTQG ngày 10/02/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi” lần thứ IV, trong 4 ngày 01, 02, 03 và 06 tháng 7 năm 2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở lần thứ IV năm 2020.

  Hội thi “Giảng viên giỏi” năm 2020 do PGS,TS Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khối Lý luận; PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khối Nghiệp vụ.

  Hội thi có sự tham gia của 21 giảng viên đang giảng dạy các môn học thuộc chương trình đại học, sau đại học đến từ các khoa, viện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong đó, khối nghiệp vụ có 10 giảng viên và khối lý luận có 11 giảng viên tham gia Hội thi.

  Giảng viên khối lý luận tham gia Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở lần thứ IV năm 2020

  Giảng viên khối nghiệp vụ tham gia Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở lần thứ IV năm 2020

  Các giảng viên tham gia Hội thi sẽ thực hiện hai nội dung chính. Thứ nhất là thi Giáo án. Giảng viên dự thi lựa chọn soạn giảng 10 tiết trong học phần thuộc chương trình đào tạo đại học, sau đại học của chuyên ngành đang giảng dạy. Thứ hai là thi Giảng. Giảng viên sẽ giảng 01 tiết giảng trong 10 tiết đã đăng ký, thời lượng 45 phút.

  Các giảng viên tham gia Hội thi đã làm tốt công tác chuẩn bị và thi giảng với nhiều sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn lý thuyết đã được vận dụng linh hoạt. Hầu hết các giảng viên sử dụng trình chiếu PowerPoint và các phương tiện dạy học tích cực tạo sự sinh động và cuốn hút người nghe. Đặc biệt, các bài giảng được giảng viên gắn nội dung với những vấn đề thực tiễn hiện nay để tạo sự phong phú của các vấn đề cần trình bày. Hội đồng Giám khảo đánh giá nhiều giảng viên có phương pháp giảng dạy sinh động, khoa học, sáng tạo.

  Hội thi là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo động lực để đội ngũ giảng viên phát huy trí tuệ, năng lực trong công tác nghiên cứu và trao đổi kiến thức chuyên môn cho sinh viên.

  Hội thi “Giảng viên giỏi” năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  Hội thi là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Đây cũng là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

  Thông qua Hội thi, Học viện sẽ tôn vinh những giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm 2020, đồng thời lựa chọn những giảng viên tiêu biểu nhất của Nhà trường tham gia Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2020./.

  Tác giả: Theo www.ajc.hcma.vn