Hội nghị công tác cán bộ và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 145/QĐ-TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị

  14:51 26/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 460

  Sáng ngày 20/9/2020, Học viện Chính trị khu vực IV tiến hành tổ chức Hội nghị công tác cán bộ và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 145/QĐ-TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự và chỉ trì hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực IV.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

  Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ công bố quyết định về bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Ban Quản lý đào tạo đối với đồng chí Lê Xuân Tạo; công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3 đồng chí; 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19. Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trao tặng giấy khen cho 6 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc trong Hội thi giảng viên giỏi cấp cơ sở lần thứ IV năm 2020.

  Tiếp theo, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đồng chí Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 145/QĐ-TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Báo cáo nêu rõ một số thuận lợi, khó khăn của Học viện Chính trị khu vực về thực hiện Quyết định 145/QĐ-TW, và những kết quả đạt được trong 2 năm qua về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng và xây dựng bộ máy…; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và điều chỉnh bổ sung các quy chế có nội dung không còn phù hợp.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao những kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện Quyết định 145/QĐ-TW và yêu cầu Học viện Chính trị khu vục IV tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tiến tới đảm bảo các chương trình đào tạo; tiếp tục thực hiện chủ trương công tác biệt phái cán bộ từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào Học viện Chính trị khu vực IV, nhất là các chuyên gia đầu ngành; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực II trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng; tăng cường công tác phối hợp các bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay./.

  Tác giả: Hoàng Giang dẫn tin từ www.hcma4.hcma.vn