Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  14:41 24/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 923

  Sáng ngày 23/12/2020, tại Hội trường D, nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS. Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Ngô Ngân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS,TS. Hoàng Anh, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học.

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Giám đốc Học viện; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện các thời kỳ; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và các tập thể cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

  Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viên cho biết: Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nhất là công tác cán bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có những chuyển biến tích cực; uy tín của Nhà trường đối với xã hội được nâng lên, số lượng tuyển sinh đại học chính quy tăng, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao.

  Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mở thêm các ngành đào tạo mới. Những kết quả đó có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp hiệu quả của các cấp ngành, địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, nhất là sự ổn định về tư tưởng, tổ chức, đời sống trong cán bộ, viên chức và người lao động; tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và trách nhiệm được phát huy trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo và những thách thức mới đang đặt ra đối với Nhà trường, cần có sự nỗ lực quyết tâm hành động thiết thực, hiệu quả hơn nữa để đạt được các mục tiêu đề ra.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS. Dương Trung Ý, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao các kết quả mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong năm 2020. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2021 PGS,TS. Dương Trung Ý yêu cầu Học viện cần đánh giá đầy đủ những thuận lợi và khó khăn đặt ra trong năm 2021 trên các mặt công tác, từ đó xây dựng kế hoạch công tác tổng thể năm 2021 đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. PGS,TS. Dương Trung Ý hy vọng với những kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021 với tinh thần trách nhiệm và phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo Học viện sẽ luôn phát triển vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Đoàn chủ tọa điều hành thảo luận tại Hội nghị

  Kết luận Hội nghị, PGS,TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận những ý kiến đóng góp liên quan đến những hạn chế, thiếu sót của Học viện và khẳng định, sang năm 2021 Học viện sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đưa Học viện phát triển ngày càng vững mạnh. Thay mặt Ban Lãnh đạo Nhà trường PGS,TS. Lưu Văn An đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn Học viện.

  Hội nghị đã tổng kết, đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động của Học viện trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021.

  Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp cho Học viện trong năm 2020.

  PGS,TS. Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Huân Chương Lao động cho TS. Trần Thị Minh Ngọc, Giảng viên cao cấp Khoa Kiến thức Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm

  PGS,TS. Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 đồng chí PGS,TS. Doãn Thị Chín (Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh); PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh (Trưởng khoa Quan hệ quốc tế); TS. Nguyễn Thị Hồng Mến (Trưởng phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá)

  PGS,TS. Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Lưu Văn An; Tập thể Đoàn Thanh niên Học viện; Tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19

  Tác giả: www.ajc.hcma.vn