Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020; tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  16:51 24/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2510

  Sáng 23/12/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh Văn phòng; TS. Phạm Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra; TS. Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I.

  * Trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan nhấn mạnh: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho tình hình kinh tế, chính trị trong nước, khu vực và quốc tế có diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 cũng như ảnh hưởng đến mọi mặt công tác khác của Học viện. Tuy nhiên, với thành công của Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, Học viện Chính trị khu vực I dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác.

  Về công tác tổ chức - cán bộ, Học viện đã cử 285 lượt cán bộ tham gia 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng; cử 20 cán bộ đi thực tế dài hạn tại địa phương; tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khoa chuyên môn; triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên, nâng lương và thực hiện chính sách khác cho cán bộ, viên chức, người lao động theo chế độ, quy định của Đảng, nhà nước và Học viện.

  Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Chính trị khu vực I đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân bổ và tình hình thực tế nguồn lực tại các đơn vị. Năm 2020, Học viện đã tổ chức đã triển khai 20 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 753 học viên, 14 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với 751 học viên, 04 lớp hoàn chỉnh Chương trình Cao cấp lý luận chính trị với 230 học viên; 01 lớp Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức cho Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với 29 học viên; 05 lớp Bồi dưỡng theo chức danh với 933 học viên. Bên cạnh đó, Học viện đẩy mạnh xây dựng đề cương môn học, đề cương và kế hoạch bài giảng trên cơ sở xác định nội dung cốt lõi của từng môn học, từng chuyên đề nhằm đảm bảo việc truyền thụ kiến thức và tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học viên, đảm bảo mục tiêu gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng đào tạo của Học viện, không ngừng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Về công tác khoa học và hợp tác quốc tế, năm 2020, Học viện triển khai 01 đề tài khoa học cấp nhà nước, 06 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp, 15 đề tài cấp cơ sở phân cấp, 16 đề tài cơ sở tự chủ, 07 đề án cơ sở tự chủ. Ngoài ra, Học viện đã tổ chức, biên soạn, biên tập và xuất bản 02 cuốn sách “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ giảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”. Học viện tổ chức thành công các hội thảo, tọa đàm khoa học nhân dịp 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số các hội thảo, tọa đàm khoa học có ý nghĩa thực tiễn khác.

  Về công tác tạp chí và thông tin khoa học, năm 2020, Học viện đã xuất bản 16 số tạp chí (14 số tiếng Việt, 02 số tiếng Anh), duy trì 80 đầu báo với hơn 872 bản, bổ sung 276 đầu sách mới với 1.380 bản, tài liệu số hóa gồm 1.135 giáo trình, sách tham khảo, luận văn nhằm đáp ứng tốt việc học tập, nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin của thư viện số, hệ thống Truyền hình nội bộ được vận hành đảm bảo việc tra cứu online, giới thiệu sách và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học tại Học viện.

  Về công tác hành chính - hậu cần, Học viện đã triển khai các phần mềm quản lý trong các hoạt động, trang bị về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, phục vụ bữa ăn trưa từ nguồn kinh phí tự chủ nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện công tác y tế phòng bệnh, dịch theo mùa và phòng chống Covid-19, khám sức khỏe định kỳ. Về tài chính, Học viện luôn đảm bảo kế hoạch chi tiêu thường xuyên, minh bạch trong chi tiêu tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Học viện.

  Năm 2020, công tác thanh tra - pháp chế, công tác đảng - đoàn thể của Học viện Chính trị khu vực I cũng đạt được nhiều kết quả góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại Học viện với nhiều hình thức và trên phương diện truyền thông khác nhau.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Học viện cũng xác định rõ những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để từ đó có phương hướng khắc phục và đề ra những nhiệm vụ cho năm 2021.

  Tại Hội nghị, các đại biểu và cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I đã được nghe một số tham luận của đại diện các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng và của cán bộ, viên chức về các hoạt động thông tin khoa học, giảng dạy, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học tại Học viện. Các tham luận một lần nữa khẳng định những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm 2020 và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Học viện trong năm 2021.

  ** Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện tập trung đánh giá kết quả đạt được và đề ra kế hoạch công tác trên các mặt: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế thực hiện dân chủ tại Học viện; Công tác lãnh đạo, chỉ dạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Rà soát, ban hành các văn bản quản lý phục vụ công tác điều hành, chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại và phát huy dân chủ; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan với thủ trưởng các đơn vị và cấp dưới; Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

  TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện báo cáo thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2020 tại Hội nghị

  Trên cơ sở các báo cáo tham luận, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả trên các mặt công tác mà Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí mong rằng trong năm 2021, với thời cơ, thách thức và nhiều nhiệm vụ mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2020, nhìn nhận rõ những mặt còn hạn chế để khắc phục và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tạo sự dân chủ rộng rãi, thực chất. Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng. Thứ ba, làm tốt hơn công tác phối hợp, kết nối giữa Học viện Chính trị khu vực I với các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường Chính trị tỉnh, thành phố, các tỉnh ủy, thành ủy mà Học viện khu vực I được giao. Thứ tư, làm tốt công tác thi đua - khen thưởng tạo nền tảng, thúc đẩy hoàn thành tốt công việc được giao nhằm đạt kết quả tốt hơn nữa trên các mặt công tác của Học viện Chính trị khu vực I. Với niềm tin tưởng sâu sắc, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc chúc các đồng chí cán bộ lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

  Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I xin tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc trong các Nghị quyết và Kế hoạch công tác của Học viện Chính trị khu vực I, góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt hơn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

  Tại Hội nghị, TS. Phạm Hồng Quý đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất trong công tác năm 2020.

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực I

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  cho Học viện Chính trị khu vực I có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  cho Học viện Chính trị khu vực I có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm 2018-2019

  PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm 2018 - 2019

  *** Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả”. Lãnh đạo các đơn vị và TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ đã đại diện cán bộ viên chức, người lao động tại Học viện phát biểu và ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025.

  Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký cam kết thi đua

  Tác giả: www.hcma1.hcma.vn